Yêu Cầu Hồ Sơ Dự Thi

 • Công trình dự thi thể hiện trên 01 bản A0 trình bày (theo chiều đứng) nội dung thiết kế, ghi đầy đủ tên công trình, địa điểm xây dựng, năm thiết kế cùng lời thuyết minh không quá 500 từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt (trừ các ghi chú và chú thích).Không ghi thông tin cá nhân lên bài dự thi. Mã số bài dự thi bao gồm cả chữ và số, do thí sinh tự đặt và ghi vào phía trên, bên phải mỗi bài thi.
 • Thông tin kèm theo (ghi riêng, ngoài bản vẽ): Tên tác giả/ Nhóm tác giả, ảnh chân dung 4 x 6, ảnh chụp thực tế 1 phần công trình hoặc hợp đồng thực hiện dự án, ảnh rời chất lượng cao của mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh công trình và tên đơn vị thiết kế, tên Quốc gia cùng số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ.
 • Bản scan Chứng minh thư ( mặt trước & mặt sau ) hoặc trang đầu Hộ chiếu có ảnh cá nhân
 • Hồ sơ gửi theo quy định của BTC công bố trên website www.specgogreen.com
 • Đồ án dự thi thể hiện trên 01 bản A0 (theo chiều đứng), trình bày nội dung thiết kế cùng lời thuyết minh không quá 500 từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt (trừ các ghi chú và chú thích). Không ghi thông tin cá nhân lên bài dự thi. Mã số bài dự thi bao gồm cả chữ và số, do thí sinh tự đặt và ghi vào phía trên, bên phải mỗi bài thi. (Thông tin cá nhân sẽ không được in)
 • Đồ án dự thi thể hiện trên 01 bản A0 (theo chiều đứng), trình bày nội dung thiết kế cùng lời thuyết minh không quá 500 từ tiếng Anh
  hoặc tiếng Việt (trừ các ghi chú và chú thích). Không ghi thông tin cá nhân lên bài dự thi. Mã số bài dự thi bao gồm cả chữ và số, do thí sinh tự đặt và ghi vào phía trên, bên phải mỗi bài thi. (Thông tin cá nhân sẽ không được in)
 • Thông tin kèm theo (ghi riêng, ngoài bản vẽ): cung cấp đầy đủ họ tên, lớp học, khóa học, địa chỉ trường học, tên giảng viên hướng dẫn và tên Quốc gia của người dự thi cùng với 01 ảnh chân dung 4x6, ảnh rời chất lượng cao của mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh đồ án, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc.
 • Bản scan Chứng minh thư ( mặt trước & mặt sau ) hoặc trang đầu Hộ chiếu có ảnh cá nhân
 • Hồ sơ gửi theo quy định của BTC công bố trên website www.specgogreen.com

Lịch trình

 • Công bố chính thức trên website www.specgogreen.comwww.kienviet.net .
 • Hạn chót nộp bài thi/dự án: Ngày 30 tháng 11 năm 2019
 • Đánh giá và thẩm định từ hội đồng giám khảo:Ngày 9-10 tháng 12 năm 2019
 • Lễ trao giải, công bố dự án thắng cuộc Ngày 8 tháng 1 năm 2020

Liên Hệ

Ban Tổ Chức Giải Thưởng

 • Website: www.specgogreen.com and 
 • Email: [email protected]
 • Telephone number: +84(04)668 35231

NỘP BÀI THI/THIẾT KẾ