Call Us : +84936104189

The Spec Go Green Awards

Hiện nay, hoạt động xây dựng và vận hành công trình chiếm 40% lượng phát thải CO2, đây là một trong những nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, dẫn tới việc biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Việc hạn chế ảnh hưởng của ngành xây dựng được các quốc gia cam kết thông qua quá trình thúc đẩy xu hướng thiết kế công trình đạt tiêu chuẩn xanh trên toàn cầu. Trong xu thế trên, rất nhiều hoạt động đã được thực hiện để thể hiện trách nhiệm với môi trường và sự phát triển bền vững. Một trong các hoạt động đó là giải thưởng Kiến trúc Xanh – Spec Go Green Awards.

Tiếp nối thành công của giải đã tổ chức ở Việt Nam trong vòng 3 năm vừa qua, giải SPEC GO GREEN tiếp tục được tổ chức cho vòng 3 năm tiếp theo (2017, 2018, 2019) nhằm khích lệ các Kiến trúc sư trẻ và Sinh viên Kiến trúc các nước khu vực châu Á luôn sáng tạo ra những công trình kiến trúc xanh và những công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội.

Today, the construction and operation of buildings are responsible for 40% of the total CO2 emissions and this is one of the major causes of the greenhouse effect leading to global climate change. Most of the countries around the world have engaged themselves to reduce the negative impacts of the building industry by adopting and accelerating green building design on a global scale. In this trend, the responsibility for the living environment and sustainable development can be seen in a wide range of activities and perhaps most clearly demonstrated in the Spec Go Green Awards.

In continuation of the success of the previous awards in Vietnam over the past three years, the SPEC GO GREEN awards will be organised in the next three years (2017, 2018 and 2019) in order to encourage young architects and students of architecture in Asia to design green buildings and other buildings or projects that are expected to make major contributions to the prosperity of the society and community.